;

حضور در دهمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره تهران

1397/11/1 11:56:59

شرکت بهین سامان در دهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران، شرایط ویژهای را برای مشتریان وفادار خود در نظر دارد و به پاس حمایتشان در این سال‌ها، نرم افزارهای قدیمی مشتریان را بازخرید می‌کند. مشتریان این شرکت با حضور در سالن 38 ، غرفه 16a در این نمایشگاه میتوانند برحسب شانس خود از درصدهای متفاوت تخفیف نرمافزار iwindoor2.0 بهرهمند شده و همچنین کارایی نسخههای نرمافزار iwindoor2.0 را تست کنند.

مرجع خبر در سایت مجله پنجره ایرانیان