;

آموزش ها

فیلم آموزش نصب و راه اندازی نرم افزار iwindoor - آپارات
فیلم آموزش نصب و راه اندازی نرم افزار iwindoor - اینستاگرام
فیلم آموزش ایجاد پروژه جدید - آپارات
فیلم آموزش ایجاد پروژه جدید - اینستاگرام
فیلم آموزش طراحی آیتم جدید - آپارات
فیلم آموزش طراحی آیتم جدید - اینستاگرام
فیلم آموزش تغییر ابعاد آیتم و تقسیم بندی پنجره - آپارات
فیلم آموزش تغییر ابعاد آیتم و تقسیم بندی پنجره - اینستاگرام
فیلم آموزش طراحی بازشوهای لولایی و توری - آپارات
فیلم آموزش طراحی بازشوهای لولایی و توری - اینستاگرام
فیلم آموزش طراحی اشکال کشویی و کتیبه - آپارات
فیلم آموزش طراحی اشکال کشویی و کتیبه - اینستاگرام
فیلم آموزش یکسان سازی وادار ها و حذف پروفیل طراحی شده در آیتم - آپارات
فیلم آموزش یکسان سازی وادار ها و حذف پروفیل طراحی شده در آیتم - اینستاگرام
فیلم آموزش یکسان سازی عرض شیشه ها - آپارات
فیلم آموزش یکسان سازی عرض شیشه ها - اینستاگرام
فیلم آموزش جابجایی محل برخورد دستگیره - آپارات
فیلم آموزش جابجایی محل برخورد دستگیره - اینستاگرام
فیلم آموزش طراحی روکوب، پاخور و آستانه - آپارات
فیلم آموزش طراحی روکوب، پاخور و آستانه - اینستاگرام
فیلم آموزش طراحی آیتم غیر مستطیل و ویرایش آن - آپارات
فیلم آموزش طراحی آیتم غیر مستطیل و ویرایش آن - اینستاگرام
فیلم آموزش تغییر پروفیل, یراق و شیشه - آپارات
فیلم آموزش تغییر پروفیل، یراق و شیشه - اینستاگرام
فیلم آموزش لیست آیتم و منوی جانبی - آپارات
فیلم آموزش لیست آیتم و منوی جانبی - اینستاگرام
فیلم آموزش دکمه های حذف، فعال و غیرفعالسازی آیتم ها و مرتب سازی آیتم ها - آپارات
فیلم آموزش دکمه های حذف، فعال و غیرفعالسازی آیتم ها و مرتب سازی آیتم ها - اینستاگرام
فیلم آموزش پیش فاکتور - آپارات
فیلم آموزش پیش فاکتور - اینستاگرام
فیلم آموزش تنظیمات پیش فاکتور جاری - آپارات
فیلم آموزش تنظیمات پیش فاکتور جاری - اینستاگرام
فیلم آموزش آنالیز قیمت و مواد مصرفی - آپارات
فیلم آموزش آنالیز قیمت و مواد مصرفی - اینستاگرام
فیلم آموزش لیست آیتم ها، لیست فنی آیتم ها، لیست آیتم های توری دار - آپارات
فیلم آموزش لیست آیتم ها، لیست فنی آیتم ها، لیست آیتم های توری دار - اینستاگرام
فیلم آموزش بهینه سازی پروفیل - آپارات
فیلم آموزش بهینه سازی پروفیل - اینستاگرام
فیلم آموزش کارت تولید - آپارات
فیلم آموزش کارت تولید - اینستاگرام
فیلم آموزش لیست پروفیل‌ها - آپارات
فیلم آموزش لیست پروفیل‌ها - اینستاگرام
فیلم آموزش لیست شیشه ها، اکسل لیست شیشه ها - آپارات
فیلم آموزش لیست شیشه ها، اکسل لیست شیشه ها - اینستاگرام
فیلم آموزش توری - آپارات
فیلم آموزش توری - اینستاگرام
فیلم آموزش تعریف ریز یراق قطعه - آپارات
فیلم آموزش تعریف ریز یراق قطعه - اینستاگرام
فیلم آموزش برچسب آیتم، برچسب شیشه - آپارات
فیلم آموزش برچسب آیتم، برچسب شیشه - اینستاگرام
فیلم راهنمای رفع مشکل چاپ در گزارشات
فیلم آموزش توری - آپارات
فیلم آموزش توری - اینستاگرام
فیلم آموزش تغییر بادخور فریم - آپارات
فیلم آموزش تغییر بادخور فریم - اینستاگرام
فیلم آموزش انبار پروفیل و یراق قطعه - آپارات
فیلم آموزش انبار پروفیل و یراق قطعه - اینستاگرام
فیلم آموزش تراکنش انبار پروفیل و یراق قطعه - آپارات
فیلم آموزش تراکنش انبار پروفیل و یراق قطعه - اینستاگرام
فیلم آموزش تنظیمات عمومی - آپارات
فیلم آموزش تنظیمات عمومی - اینستاگرام
فیلم آموزش تنظیمات قیمت پروفیل - آپارات
فیلم آموزش تنظیمات قیمت پروفیل - اینستاگرام
فیلم آموزش تنظیمات قیمت تقویت، گسکت و قطعات پروفیل - آپارات
فیلم آموزش تنظیمات قیمت تقویت، گسکت و قطعات پروفیل - اینستاگرام
فیلم آموزش تنظیمات قیمت شیشه - آپارات
فیلم آموزش تنظیمات قیمت شیشه - اینستاگرام
فیلم آموزش تنظیمات قیمت توری - آپارات
فیلم آموزش تنظیمات قیمت توری - اینستاگرام
فیلم آموزش تنظیمات قیمت یراق - آپارات
فیلم آموزش تنظیمات قیمت یراق - اینستاگرام
فیلم آموزش تنظیمات الگوهای افزایش قیمت در پیش فاکتور - آپارات
فیلم آموزش تنظیمات الگوهای افزایش قیمت در پیش فاکتور - اینستاگرام
فیلم آموزش تنظیمات قیمت رنگ پروفیل - آپارات
فیلم آموزش تنظیمات قیمت رنگ پروفیل - اینستاگرام
فیلم آموزش تنظیمات فنی تولید - آپارات
فیلم آموزش تنظیمات فنی تولید - اینستاگرام
فیلم آموزش تنظیمات فنی سیستم پروفیل - آپارات
فیلم آموزش تنظیمات فنی سیستم پروفیل - اینستاگرام
فیلم آموزش تنظیمات طول شاخه پروفیل ها - آپارات
فیلم آموزش تنظیمات طول شاخه پروفیل ها - اینستاگرام
فیلم آموزش تنظیمات فنی شیشه - آپارات
فیلم آموزش تنظیمات فنی شیشه - اینستاگرام
فیلم آموزش تنظیمات فنی توری - آپارات
فیلم آموزش تنظیمات فنی توری - اینستاگرام
فیلم آموزش تنظیمات فنی یراق - آپارات
فیلم آموزش تنظیمات فنی یراق - اینستاگرام
فیلم آموزش تنظیمات مشخصات شرکت و ته برگ گزارشات - آپارات
فیلم آموزش تنظیمات مشخصات شرکت و ته برگ گزارشات - اینستاگرام
فیلم آموزش تنظیمات پیش فاکتور - آپارات
فیلم آموزش تنظیمات پیش فاکتور - اینستاگرام
فیلم آموزش تنظیمات ردیف های پیش فاکتور - آپارات
فیلم آموزش تنظیمات ردیف های پیش فاکتور - اینستاگرام
فیلم آموزش تنظیمات سربرگ - آپارات
فیلم آموزش تنظیمات سربرگ - اینستاگرام
فیلم آموزش تنظیمات بهینه سازی پروفیل - آپارات
فیلم آموزش تنظیمات بهینه سازی پروفیل - اینستاگرام
فیلم آموزش تنظیمات لیست آیتم ها، لیست فنی آیتم ها، کارت تولید و لیست پروفیل ها - آپارات
فیلم آموزش تنظیمات لیست آیتم ها، لیست فنی آیتم ها، کارت تولید و لیست پروفیل ها - اینستاگرام
فیلم آموزش تنظیمات برچسب و رنگ شیشه - آپارات
فیلم آموزش تنظیمات برچسب و رنگ شیشه - اینستاگرام
فیلم آموزش مشاهده خلاصه اطلاعات پروژه - آپارات
فیلم آموزش مشاهده خلاصه اطلاعات پروژه - اینستاگرام
فیلم آموزش اصلاحیه پروژه - آپارات
فیلم آموزش اصلاحیه پروژه - اینستاگرام
فیلم آموزش تبدیل سیستم - آپارات
فیلم آموزش تبدیل سیستم - اینستاگرام
فیلم آموزش پرداخت‌های پروژه - آپارات
فیلم آموزش پرداخت‌های پروژه - اینستاگرام
فیلم آموزش پروژه های اخیر و لیست پروژه ها - آپارات
فیلم آموزش پروژه های اخیر و لیست پروژه ها - اینستاگرام
فیلم آموزش ایمپورت و اکسپورت - آپارات
فیلم آموزش ایمپورت و اکسپورت - اینستاگرام
فیلم آموزش پشتیبان گیری و بازیابی - آپارات
فیلم آموزش پشتیبان گیری و بازیابی - اینستاگرام