;

نسخه آکروبات

نسخه رایگان اکروبات، این امکان را به بازاریاب ها و دفاتر فروش میدهد که در محیطی ساده و روان، طراحی در و پنجره و محاسبات متر طول پروفیل را انجام داده و نقشه آن را چاپ نمایند. همچنین می توانند فایل پروژه را برای تولید کنندگان در و پنجره ارسال نموده تا بدون نیاز به طراحی مجدد، فرایند تولید و فروش ادامه پیدا کند.


بدین ترتیب فرآیند بازاریابی به صورتی حرفه ای و به روز انجام شده و با طراحی در و پنجره در محل پروژه و نمایش شکل نهایی به مشتری، امکان حصول توافق و جلب اعتماد او افزایش می یابد.
شرکت های تولید کننده در و پنجره نیز با تحویل نرم افزاری رایگان به نمایندگی ها و بازاریاب های خود، می توانند بدون نیاز به طراحی مجدد اطلاعات پروژه ها را از آنان دریافت کرده و با ایجاد شبکه ای یکپارچه و هماهنگ، خطاهای طراحی و مشکلات استفاده از نقشه های دستی را کاهش داده و با خاطری آسوده در زمانی کمتر پاسخگوی تعداد بیشتری مشتری باشند.