;

نسخه دمو iwindoor

به کمک iwindoor میتوانید انواع در و پنجره های لولایی و کشویی UPVC و آلومینیوم را با سرعت و دقت بالا طراحی نمایید. امکان رسم انواع پنجره های غیر مستطیلی و ویرایش پارامتر های آنها، پنجره های پاچلاقی، تریشولد، در بدون آستانه و روکوب وجود داشته و محاسبات ابعاد و زاویه های پروفیل های مصرفی انجام می شود.


 iwindoor به شما امکان می دهد با بهینه سازی همزمان چند پروژه، ضایعات پروفیل را به حداقل برسانید. این نرم افزار شاخه های پروفیل مصرفی را از انبار کسر می کند و کناره های باقیمانده پروفیل را برای بهینه سازی بعدی ذخیره می کند.

به کمک iwindoor می توانید با فرمت های مختلف پیش فاکتور صادر نمایید. امکان ویرایش قیمت محاسبه شده، استفاده از الگوهای قیمت دهی و اضافه نمودن سایر هزینه ها وجود داشته و تغییرات انجام شده برای مراجعات بعدی ذخیره می شود.